Om Klubben

Styrelse

  • Ordförande: Göran Westman
  • Vice ordförande: Johan Borgström
  • Kassör: Henrik Nyberg
  • Vice kassör: Göran Dahlman
  • Sekreterare: Pär Jansson
  • Vice sekreterare: Björn Holmene
  • Fiskevårdsombud: Micael Ingvarsson.
  • Vice fiskevårdsombud: Mikael Johansson och Hans Engberg
  • Klubbmästare: Björn Holmene (samordnare), Johan Borgström,Göran Dahlman ,  Åke Staffansson, Johan Andersson, Henrik Tuomas, Jan Broberg

Verksamhet

SFS är inte ansvariga för fisket, fiskekort eller rapportering på någon fiskesträcka i Säveån. För uppgifter om fisket, kontakta Sportfiskarna, Göteborgskontoret på 031-401740.

SFS bedriver, tillsammans med Sportfiskarna, fiskevård i Säveån upp till Aspen. Vi är också delaktiga i fiskevårdsområdets beslut om fiskeregler och främjar ett uthålligt nyttjande av åns resurser för sportfiske. På hemsidan försöker vi informera om vika åtgärder som klubben är engagerad i.

Klubben samlar in pengar till fiskevård, via den årliga auktionen och föreläsningsserien på Sjölyckan. Om dessa aktiviteter finns information på hemsidan. Förutom allt detta, så bedriver klubben studiecirkelverksamhet (flugbindning, färgning av material m.m.), åker och fiskar och har allmänt trevligt tillsammans.

Engagemang i Säveån

Sedan starten har SFS på olika sätt arbetat för en passage för laxen förbi Hedefors, där ett omlöp till slut kom på plats 2013.

SFS har samarbetat med Sportfiskarna och Länsstyrelsen inom Säveåprojektet kring byggandet av omlöpet vid Hedefors. Efter avslaget i Miljödomstolen i augusti 2010 fortsatte SFS att skapa opinion för byggandet av omlöp, genom tidningsartiklar, namninsamling och möten med Lerums Kommunstyrelse och Lerum Energi. Den slutliga överenskommelsen och byggandet av omlöpet i Hedefors var beroende av många organisationer och individers engagemang, av vilka SFS var en.

Ett stort tack till Sportfiskarna, Martin Falklind (Fiskejournalen), Christer Borg (Älvräddarna), och alla ni andra som stött oss under många års kamp för laxens vandringsmöjlighet!

När nu laxen etablerat sig ovanför Hedefors, väntar SFS på att Säveåns Övre fiskevårdsområde skall begära verkställande av den sedan 1997 gällande domen om en fiskväg i Hillefors. Detta vandringshinder förhindrar att laxen och havsöringen utnyttjar ytterligare välbehövliga lekområden.

Läs gärna om hur området kring Hedefors har sett ut under tiden sedan laxvägen var fri: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/publikationer/2005/Pages/2005_60.aspx

Fiskevårdsarbete & Auktioner

SFS har varje år sedan starten 1987 samlat in pengar för fiskevård genom en auktion för fiskeutrustning i Gamlestadens medborgarhus. Pengarna har fonderats och använts till biotopförbättrande åtgärder i Säveån. Som exempel kan nämnas ökningen av minimivattenflödet i gamla fåran i Jonsered, som haft positiv inverkan på både lek och uppväxt av lax, och fingallret i Hedefors. SFS främjar ett väl skött och uthålligt fiske i Säveån, t.ex. genom att informera om fiskeregler med skyltar och foldrar.

SFS har med sin erfarenhet av laxfiske och fiskevård runt om i världen, påverkat fiskereglerna för Säveån, för en mer uthållig beskattning av beståndet. SFS förordar att en begränsning av uttaget av lax i Säveån införs, i likhet med vad som sker i andra älvar, såväl i Sverige som internationellt, samt krafttag mot ett ökande tjuvfiske.

Ett flertal av klubbens medlemmar är fiskevakter under Länstyrelsens förordnande, och bildar tillsammans med ytterligare fiskevakter den förstärkta vaktstyrka som bevakar och stävjer tjuvfiske och olaga fiske under den tid lax och havsöring finns i ån.

Föreläsningsserien

SFS har sedan många år arrangerat en föreläsningsserie i samarbete med Sportfiskarna på Sjölyckan. Mellan december och mars hålls föreläsningar på onsdagskvällar där kända och duktiga fiskare visar bilder som inspirerar oss inför en ny säsong. Lotterier, som frikostigt sponsras av grossister och handlare (se lista på vår hemsida) ger ytterligare bidrag till fiskevården.

Övriga aktiviteter

SFS brukar samlas för flugbindning, färgning av bindmaterial, filmvisning eller annan aktivitet flera gånger per månad under ”off-season”.

Säveån

Säveån har klassats som en laxå av riksintresse för sin genuina och storvuxna laxstam.
Sedan 1992 görs därför ingen utplantering av laxyngel eller smolt i ån och laxstammen bygger sedan dess enbart på naturlig reproduktion. Laxstammen i Säveån är försvagad, på grund av vandringshinder och annan miljöpåverkan.

Historik

SFS bildades år 1985 av intresserade flugfiskare som träffats under fiske i Säveån. Klubbens målsättning och inriktning bestämdes tidigt till att verka för att iordningställa fler fiskeplatser i Säveån, samt att verka för att stärka laxstammen och dess biotop.

Vi hoppas att ni stödjer SFS arbete för en livskraftig lax- och havsöringsstam i Säveån.