Kastkväll vid ån

18 maj samlades klubbens medlemmar med väl valda utrustningar, såväl gamla som nya, för att visa och testa. De fina bilderna togs av Anders von Brömssen.