Kategoriarkiv: Biotopvård

Fiske- och biotopvård i Säveån.

Genetisk analys av lax fångad nedströms Lilla Edets kraftverk i Göta älv

En forskningsrapport från SLU kom oss tillhanda. Den undersöker den genetiska härkomsten av icke fenklippt lax fångad vid Lilla Edet. Rapporten visar att en hel del lax av ursprung från Säveån fångas vid Lilla Edet, och skattningar visar att 67 säveålaxar fångades i Lilla Edet 2017.

Detta visar vad vi länge misstänkt, nämligen att en betydande andel säveålax simmar upp i Göta älv och många blir fångade i Lilla Edet. Även de som inte fångas i Lilla Edet riskerar naturligtvis att aldrig hitta till de lekplatser de borde leka på och Säveån går miste om en potentiellt stor mängd laxungar.

Vi kommer att ta upp detta med Sportfiskarna och Länsstyrelsen vid de möten vi har tillsammans med Fiskevårdsorådena i Säveån.

Lite citat från rapporten:

”En MSA av de 121 vildfödda laxar som efter initiala analyser visade sigS tillhöra någon av
Göta älvs laxpopulationer visade att dessa laxar framförallt kom från Säveån (28 %),
Solbergsån (25 %) och Grönån (29 %; Forsån 13 % resp. Sörån 16 %; figur 4; tabell 3),
medan en mindre andel tycks härstamma från Lärjeån och Brattorpsån (6 % vardera)…

Dessa andelar omräknade till antal individer (i stickprovet om 121 laxar) gav 34
individer från Säveån, 30 individer från Solbergsån samt 19 respektive 16 individer från Sörån och Forsån (Grönån)…

Dessa siffror räknades upp för att motsvara det totala antalet oklippta laxar som fångades vid Lilla Edet 2017 (antagande om samma andel individer med ursprung Göta älv ger N=240) vilket resulterade i 67 individer från Säveån, 59 från Solbergsån, 37 respektive 31 från Sörån och Forsån samt 14 individer från vardera Lärjeån och Brattorpsån (tabell 3).”

Hela rapporten här:

Lilla Edet Lax – Rapport slut version 2018-06-04

 

Laxvandring

I måndags kväll 21/11 företog ett antal klubbmedlemmar under ledning av Micke Ingvarsson en vandring längs ån för att spana efter lekfisk. Niklas Egriell från HaV dök också upp och gjorde oss sällskap. Ett antal fiskar, varav några stora, hittades på dom välkända ställena. Leken hade inte riktigt kommit igång, men börjar vilken dag som helst. Alltid lika härligt att se att lekfisken finns på plats!

img_7940 img_7938